22 Ara 2015

MEVLİD KANDİLİ

Bugün Mevlid kandili, yani , Peygamber efendimizin (S.a.v) doğum günü.


O ki, sevgi, şefkat, merhamet ve rahmet Peygamberidir bütün alemlere...


Bir gün huzurunda titreyen bir adama; ''Arkadaş titreme! ben kral değilim, Kureyş'den kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum.'' demiştir.

Ne kadar güzel bir duadır bu, kabul edilecek olan duası ümmeti için olmuş O en sevgilinin !


Müminlere rahmettir O! Dünyaya ümmetim ümmetim diyerek teşrif etmiş, Mirac'da Rabb'inden ümmetinin AF VE MAĞFİRETİNİ dilemiş, ebedi aleme  irtihal ederken de ''Ümmetim, ümmetim '' diyerek irtihal etmiş ve kıyamet gününde de, müminlere şefaatçi olacağını müjdelemiş bir Peygamberdir... 


Peki bizler acaba hakkını vererek sevebiliyor muyuz O'nu ya da tanıyor muyuz, ne kadar çaba sarf ediyoruz bunun için?


Bazı yabancı ilim ve bilim adamlarının Peygamber Efendimiz (sav) için söylediği düşündüğü sözlere bakın;
“Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi. Harbe gider, ashabı ile istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi.


Nasıl bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle yaptı. Ona artık, siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünya’da taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. Yirmi üç yıllık dünya imtihanı, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır.”

Thomas Carlyle (Meşhur İngiliz Düşünür)


Ben şunu iddia ediyorum ki, Hz. Muhammed en seçkin bir kıymettir. Yaradan’ın, böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi de ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm Ey Muhammed…

Prens Otto Von Bismarck (Modern Almanya’nın ilk şansölyesi -başbakanı)

“İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed’e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler, onun karşısında boş sözlerdir.”

Thomas Carlyle (Meşhur İngiliz Düşünür)
Hz. Muhammed (sav) toplu halde yapılan ibadetin o muazzam gücünü, tarihte ilk temsil edip gösteren insandır. Hiç şüphe yok, ki, çok geniş mikyasta, İslâm’ın kudreti, günde beş vakit kılınan namazın kudretinden kaynaklanmaktadır.

J. H. Lenison, Emotion as the basis of civilisation

“Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed’in, bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman, O’nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta; insanlık O’nun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de…”

Aziz, Prof. Bosworth Smith (Mohammed and Mohammadanism, London 1874) Büyük İslâm Peygamberi Yüce Yaratıcı’nın katına çıkıp onunla buluşmuştur. Ben Mirac’a bütün kalbimle inanıyorum.Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski (Meşhur Rus Yazar)“Hiç kimse Hz. Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız, İslâm medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri, büyük medenî imkânlarımıza rağmen, Hz. Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız.”Johann Wolfgang von Goethe (Alman Şair ve Yazar)İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed’e her zamankinden daha fazla muhtaçiz. Eğer O aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi”George Bernard Shaw ( İrlandalı dramatist, sosyalist düşünür ve 20.yüzyılın önde gelen tiyatro yazarlarından)
0 fikir:

Yorum Gönder